forsmark

Forsmarks skola, Storumans kommun, 1927

 

Flytta eller bo kvar – vad har DINA elever för framtidsdrömmar?

Tycker du att det är viktigt att unga ges tillfälle att diskutera samhällsfrågor och förstå vikten av att vara en aktiv medborgare? Vill du arbeta med glesbygdsfrågor och uppmuntra dina elever att engagera sig för en hållbar framtid för alla – oavsett var man bor? Vill du uppfylla läroplanens mål i historia, samhällskunskap och svenska?

Då är Inland rätt för dig!

Inland är ett samarbetsprojekt mellan de fyra nordligaste länen som diskuterar livsvillkoren i Norrlands inland. Sex fotografer och fem skribenter har samlat berättelser om skaparkraft, överlevnadsstrategier, utsatthet och framtidsdrömmar. Man kan ta del av dokumentationen i utställningar på Norrbottens museum, Västerbottens museum, Murberget och Jamtli, och i magasinet Inland. Man kan även delta i diskussioner om dessa frågor på Facebook, och bidra med bilder under taggarna #inland2015 och  #inlandselfie.

Vi hoppas att många, både unga och gamla, vill vara med och diskutera dessa aktuella demokratifrågor. En särskilt viktig målgrupp att engagera är ungdomar. Hur ser unga i Norrland på framtiden? Vill man bo kvar och kämpa emot avfolkningen eller vill man ge upp och följa med i urbaniseringsströmmen?

Skolprogram

Program som erbjuds högstadie- och gymnasieklasser i Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland under 2015.

Inland – överlevnadsstrategi i glesbygd

Vad är det för skillnader mellan att bo på landet och i en stad? Ska man kunna bo i små byar i framtiden, eller måste man bo i en stad för att ha tillgång till skola och affär? Är det så viktigt att skapa arbetstillfällen i glesbygd att man inte kan ta hänsyn till miljöfrågor? Är det viktigare med gruvor än med renskötsel? Finns det någon framtid för människor som bor i norra Sveriges inland?

I utställningen Inland möter vi människor som bor på landsbygden i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Norrbotten och får ta del av deras olika överlevnadsstrategier. Utifrån deras berättelser diskuterar vi den stora utmaningen; att skapa en hållbar framtid för alla människor – oavsett var man bor!

Högstadiet och gymnasiet:

  • Boka in er på ett skolprogram på länsmuseet i ert län eller gör ett besök på egen hand och titta på utställningen.
  • Ta del av bildspelen och övrigt material här på Inland.nu och låt eleverna diskutera den aktuella frågan som finns på startsidan.
  • Ta del av frågeställningar och delta i diskussioner på Inlands Facebook.
  • Låt eleverna delta i Inlands samtidsdokumentation genom att besvara våra frågelistor, där de får berätta om sin hembygd och om sina tankar framtiden. Till frågorna…

Lågstadiet-mellanstadiet:

  • Låt eleverna delta i Inlands samtidsdokumentation genom att besvara våra frågelistor, där de får berätta om sin hembygd och om sina tankar framtiden. Till frågorna…

Boka besök 
Jamtli – Mikaela Gustafsson
063-15 01 27, mikaela.gustafsson@jamtli.com

Murberget – Sara Öhman
0611-886 74, sara.ohman@murberget.se

Norrbottens museum – Ulf Renlund
070-308 35 10, ulf.renlund@nll.se

Västerbottens museum – Maine Wallentinson
070-522 72 66, maine.wallentinson@vbm.se