12 september kl 12 • Föreläsning • Norrbottens museum
”Jorden han ärvde”
Marianne Söderberg och Anders Alm, kulturjournalist respektive fotograf 

12 september kl 14 • Föreläsning • Norrbottens museum
”Norrlandsparadoxen”
Arne Müller, journalist och författare

17 september kl 12 • Föreläsning • Norrbottens museum
”50 års omvandling av den Norrbottniska landsbygden”
Federico Cuellar, agronom och rådgivare på Hushållningssällskapet

20 september kl 13 • Föreläsning • Norrbottens museum
”Sune Jonsson”
Britta Lundgren, Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum

27 september kl 12 • Föreläsning • Norrbottens museum
Projektet ”Gör om stan” i Haparanda
Jytte Rüdinger kulturchef, Haparanda kommun och Terese Östling, konstnärlig projektledare