16 juni
…vad händer om alla norrländska jordbruk läggs ner?
11 mars
…hur ska olika riksintressen värderas – gruvnäring kontra rennäring?
10 februari
…hur kan Norrlands inland få återbäring på sina exporterade naturresurser?