De fyra nordligaste länen i Sverige utgör 54 procent av landets yta med 9 procent av befolkningen.

 

Norrbottens lÄn

Till ytan största län i landet, 14 kommuner med en landareal på 98 249 km2, ungefär 24 procent av Sveriges yta.
Befolkning: 249 892, varav 75 893 i Luleå kommun och 41 464 i Piteå kommun.
Riksdagsledamöter: 8

 

VÄsterbottens lÄn

Till ytan näst största län i landet. 15 kommuner med en landareal på 55 190 km2, ungefär 13 procent av Sveriges yta.
Befolkning: 262 132 (varav 119 273 i Umeå kommun och 72 098 i Skellefteå kommun).
Riksdagsledamöter: 10

 

JÄmtlands lÄn

Till ytan tredje största län i landet. Åtta kommuner med en landareal på 49 343 km2, ungefär 12 procent av Sveriges yta.
Befolkning: 126 604, varav 60 340 i Östersunds kommun.
Riksdagsledamöter: 4

 

VÄsternorrlands lÄn

Till ytan sjätte största län i landet, sju kommuner med en landareal på 21 685 km2, ungefär 5 procent av Sveriges yta.
Befolkning: 242 972, varav 24 650 i Härnösands kommun och 97 347 i Sundsvalls kommun.
Riksdagsledamöter: 10

 

Samer i SÁpmi

Norrland är en del av Sápmi. Samernas renskötselområden är uppdelade i samebyar.
2013 fanns cirka 4 700 renägare i norr med omkring 250 000 renar.

 

VÄrdet på Norrland

År 2013 var varuexporten av Norrlands gröna guld, skogen, värd 34 miljarder kronor – malm, mineraler och metaller, inklusive övrig industri, 33,8 miljarder.

Kraftverken i Norrbotten betalade närmare en miljard i fastighetsskatt.

Med norsk återbäringsmodell skulle kommunerna i Sveriges fyra nordligaste län kunna dela på 1,8 miljarder kronor årligen. Nu utdelas bygdemedel, ungefär 110 miljoner i hela landet.

Nationalekonomen Runar Brännlund har kommit fram till att Norrlands gröna hållbara BNP 2014 var värd 9 717 miljarder kronor.