DIALOG I TEXT OCH BILD – MITT LIV I INLAND

Museer ägnar sig inte bara åt historia, utan är lika intresserade av att reflektera över och dokumentera samtiden. Mycket av det vi vet om våra förfäder, vet vi tack vare att museerna började med insamling och dokumentation för mer än hundra år sedan. Museerna använder fortfarande foton, frågelistor, föremål och intervjuer för att samla in nutidens berättelser. Det insamlade materialet kan användas för olika typer av publik verksamhet, utställningar, publikationer, webbsidor, föredrag. Om tio år eller hundra – i arkiven bevaras dokumentationen för all framtid.

Nu vill vi ta del dina tankar och erfarenheter om livet i inlandet – i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland.

Välj ett eller flera av alternativen:

Mina tio ord om inlandet…

Så här tycker jag…

Mitt liv i inlandet

Min levnadsbeskrivning

Bilder

#inland2015

#inlandselfie

Har du analoga eller digitala bilder som du vill dela med dej av direkt till ditt länsmuseum utan att passera Instagram, ta då kontakt med:

Bengt Nordqvist, Jamtli
070-329 51 01, bengt.nordqvist@jamtli.com

Björn Grankvist, Murberget
0611–886 41, bjorn.grankvist@murberget.se

Sophie Nyblom, Norrbottens museum
070-265 07 74, sophie.nyblom@nll.se

Åsa Stenström, Västerbottens museum
070-380 11 56, asa.stenstrom@vbm.se