Klicka och läs mer

Frågan är…

…hur ska olika riksintressen värderas – gruvnäring kontra rennäring?

Välkommen till inlandet, eller glesbygden, till förritiden eller till framtiden…

Sverige har en mycket hög urbaniseringstakt, i Europatoppen rentav. Städerna växer och landsbygden avfolkas. Normen är täthet och det blir allt svårare att bo i Norrlands inland.

Under 300 år lockade staten folk hit upp för att odla ny mark. När nybyggarna kom fanns redan samerna här med sina renar. Det uppstod konflikter kring jakt och fiske, men även samarbeten. Nybyggen blev småbruk, byar blev tätorter. Skogsbruk och gruvor gav massor av jobb – och befolkningen ökade. Affärer, industrier, skolor, vård och annan samhällsservice byggdes ut.

Ner efter upp

De senaste femtio åren har teknikutveckling och globalisering lett till att företag läggs ner eller flyttar, jobb försvinner och befolkningen blir äldre.

Några eldsjälar startar företag, andra sköter äldre invånare som blivit kvar… En del yngre vill gärna leva på landet, men det är svårt att försörja sig. Var det en historisk parentes att bo i glesbygd? Hur ska det gå?

Fotograferna Anders Alm, David Dahlberg, Björn Grankvist, Lisa Kejonen Pauker, Katja Kristoferson, Daryoush Tahmasebi, och skribenterna Sophie Nyblom, Marianne Söderberg, Sara Swedenmark och Po Tidholm har besökt några platser i de fyra nordliga länen för att berätta om inlandsbornas vardag.

Bilderna i bildspelet högst upp på sidan länkar till texter och fler fina fotografier.

#inland2015